LIV Verloskundigen

Hielprik en gehoortest

Zodra je thuis bevallen bent of thuiskomt uit het ziekenhuis moet je de baby al aanmelden voor de hielprik en gehoortest. Dit kan de kraamverzorgster doen, maar je kunt het ook zelf. Op doordeweekse dagen van 9.00-17.00 uur kun je bellen met: 010-4444665.

Tussen de 4e en 7e dag na je bevalling komt een medewerkster van het consultatiebureau bij jullie thuis om de hielprik en gehoortest uit te voeren.

In Maasland doen wij zelf de hielprik. De gehoortest wordt op een later tijdstip gedaan door het consultatiebureau.

- Hielprik - Gehoortest

Hielprik

Bij de hielprik wordt bij de baby wat bloed afgenomen uit de hiel. In een laboratorium wordt dit bloed onderzocht om daarmee snel ernstige aandoeningen op te sporen. Snelle behandeling levert namelijk belangrijke gezondheidswinst op.

De aandoeningen zijn niet te genezen, maar wel goed te behandelen, bijvoorbeeld met medicijnen of met een dieet. Het is dan ook van groot belang voor de gezondheid van je kind dat je meedoet aan het onderzoek. Deelname is echter niet verplicht! Voorafgaand aan het onderzoek wordt altijd gevraagd of je wel of niet mee wil doen. Tevens wordt je gevraagd of je het goed vindt dat het bloed dat eventueel overblijft gebruikt mag worden voor anoniem wetenschappelijk onderzoek.

Wanneer de uitslag goed is, ontvang je geen bericht. Soms is de uitslag niet meteen duidelijk, dan is een tweede hielprik nodig. Een tweede hielprik gebeurt meestal binnen twee weken na de eerste hielprik. Wanneer deze uitslag goed is ontvang je ook geen bericht. Als er iets wordt gevonden, hoor je dit binnen drie weken na het uitvoeren van de hielprik. Zie voor meer informatie www.rivm.nl/hielprik.

Hieronder staan alle 18 ziektes waar op geprikt wordt:

Erfelijke bijnierstoornis:
- Adrenogenitaal syndroom (AGS)

Schildklierafwijking:
- Congenitale hypothyreoidie (CH)

Erfelijke stofwisselingsziekte:
- Biotinidase deficiëntie (BIO)
- Galactosemie (GAL)
- Glutaar acidurie type 1 (GA-I)
- HMG-CoA-lyase deficiëntie (HMG)
- Homocystinurie (HCY)
- Isovaleriaan acidemie (IVA)
- Long-chain hydroxyacylCoA dehydrogenase deficiëntie (LCHAD)
- Maple syrup urine disease (MSUD)
- Medium-chain acylCoA dehydrogenase deficiëntie (MCAD)
- 3-methylcrotonyl-CoA-carboxylase deficiëntie (3-MCC)
- Multiple CoA carboxylase deficiëntie (MCD)
- Phenylktonurie (PKU)
- Tyrosinemie type 1 (TYR-I)
- Bery long-chain acylCoA dehydrogenase deficiëntie (VLCAD)

Erfelijke hemoglobine (ijzer)-afwijking:
- Sikkelcelziekte (SZ)
- Thalassemie

Vanaf januari 2008 wordt een voorbereidend onderzoek gedaan naar screening op CF (taaislijmziekte) in Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Utrecht. Het ministerie van VWS neemt een besluit over landelijke invoering, nadat de resultaten van het jaar 2008 zijn geanalyseerd.

Gehoortest

Bij deze test wordt het gehoor van je baby getest. Voorheen werd dit altijd pas bij 9 maanden gedaan, maar aangezien kinderen die weinig of niets horen tegen die tijd al veel achterstand kunnen hebben opgebouwd wordt de test nu al in de kraamweek gedaan. Je kunt zo vroeg al weten of er iets aan het gehoor mankeert. Hiermee wordt verwacht dat achterstand meer wordt beperkt.

De test duurt ongeveer 2 minuten, het liefst wanneer de baby slaapt. De baby krijgt dopjes in de oren en merkt niets van deze test. Soms lukt de test niet direct, een herhalingsafspraak wordt dan met jullie gemaakt. Vaak is er dan nog niets aan de hand, veelal zit er nog wat oorsmeer of vruchtwater in het oortje van uw kindje. Mocht bij de herhaling opnieuw uitkomen dat het resultaat niet goed is dan zal er een afspraak gemaakt worden voor een vervolgonderzoek op het consultatiebureau. Hier staat een verfijnder apparaat dat het onderzoek nogmaals zal doen.