LIV Verloskundigen

Plaats

Waar je wilt bevallen is wat ons betreft de keuze van jou en je partner. Belangrijk hierin is dat je bevalt op de plek waar jullie je allebei prettig en veilig voelen. Wanneer je je niet veilig voelt kan dit remmend werken op het verloop van de bevalling. Jullie kunnen tot het laatst wachten met de definitieve beslissing. Het is wel verstandig een pasje/stickers van het dichtstbijzijnde ziekenhuis bij je papieren te bewaren.

- De thuisbevalling - De ziekenhuisbevalling
- Bevallen met een plaatsindicatie - Bevallen bij de gyneacoloog

De thuisbevalling

In Nederland is het uniek dat je thuis kunt bevallen. Thuis bevallen is mogelijk omdat wij als verloskundigen goed in staat zijn te beoordelen of een thuisbevalling verantwoord en dus veilig is. Is dit niet het geval dan zullen wij besluiten alsnog naar het ziekenhuis te gaan. Je mag thuis bevallen van 37 tot 42 weken zwangerschap. Voor veel mensen is een thuisbevalling prettig, omdat je in een vertrouwde omgeving bent. Je bevalt het beste op de plaats waar je het meest ontspannen bent.

Wanneer de bevalling begonnen is komt de dienstdoende verloskundige bij je kijken. We luisteren dan naar het hartje en controleren hoe het met je ontsluiting gaat. Afhankelijk van de bevindingen bespreken we hoe het verder gaat. We gaan nog even weg als je nog niet zoveel ontsluiting hebt. Schiet de bevalling al aardig op dan zullen we bij je blijven. Aan het eind van het ontsluitingstijdperk, bellen we de kraamverzorgster en zetten we alles klaar voor de bevalling. Wij blijven zo'n 1-2uur aanwezig na de bevalling. De kraamverzorgster daarentegen blijft nog wat langer om moeder en kind te verzorgen.

Doen er zich problemen voor tijdens of na de bevalling, dan raadplegen we een gynaecoloog of kinderarts. In dat geval moet je dan naar het ziekenhuis.

Zelden is het nodig dat je liggend vervoerd wordt. Toch vinden wij het voor dat geval absoluut noodzakelijk dat: er een raam zit dat open kan aan de straatzijde van je huis op de verdieping waar je gaat bevallen. Heb je geen raam op die verdieping, dan is bijvoorbeeld bevallen in de woonkamer een idee. Je kunt hiervoor een bed huren bij de thuiszorgwinkel. Een matras op een stevige eetkamertafel is voor ons ook prima. Dit is voor ons meteen een ideale werkhoogte. Deze adviezen gelden natuurlijk alleen voor de bevalling zelf, na de bevalling kan je weer lekker in je eigen bed bijkomen.

De ziekenhuisbevalling

Begint de bevalling en wil je in het ziekenhuis bevallen, neem dan altijd contact op met ons spoednummer: 06-222 455 41. Ga nooit zomaar naar het ziekenhuis, wij hebben je gegevens en in het ziekenhuis ben je niet bekend.

Wanneer je belt komen wij bij je thuis kijken hoe de ontsluiting vordert. Zodra er voldoende ontsluiting is, ga je naar het ziekenhuis. Je dient zelf voor vervoer te zorgen.

Wij zijn in het ziekenhuis bij je en begeleiden je door de bevalling. Bij complicaties kan het nodig zijn je over te dragen aan de gynaecoloog. Wij proberen dan wel altijd bij je te komen kijken tijdens het laatste stukje. Als je dit prettig vind kun je dat bij ons aangeven. We vragen dan of de verpleging ons belt wanneer je bijna gaat beginnen met persen.

Bij een normaal verlopen bevalling mag je al snel weer naar huis, mits er kraamzorg is geregeld.

Bij een poliklinische bevalling "huur" je een verloskamer om te bevallen. Houd er rekening mee dat je bij de meeste zorgverzekeraars een eigen bijdrage hebt, zodat je meebetaalt aan een ziekenhuisbevalling op eigen verzoek. Dit is afhankelijk van je verzekering en polis, voor meer informatie kun je terecht bij je zorgverzekeraar.

Je mag met ons bevallen in het Vlietland ziekenhuis in Schiedam, het Reinier de Graaff Gasthuis in Delft of in het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Dit omdat deze ziekenhuizen het best bereikbaar voor ons zijn. Op het moment dat je gaat bevallen meldt de verloskundige je aan in het betreffende ziekenhuis. Wel is het handig als je in het ziekenhuis van je voorkeur al staat ingeschreven.

Sint Franciscus Gasthuis:Vlietland Ziekenhuis:Reinier de Graaff Gasthuis:

Bevallen met een plaatsindicatie

Als er een medische reden is waarom je in het ziekenhuis moet bevallen onder onze leiding, gelden dezelfde regels als bij de poliklinische bevalling. In dit geval worden de kosten van de ziekenhuisbevalling wel volledig vergoed door de verzekering. Wij zullen hiervoor een briefje naar je verzekering sturen met daarin de plaatsindicatie.

Bevallen bij de gyneacoloog

Soms is het noodzakelijk dat de zwangerschapscontroles en de bevalling plaatsvinden onder leiding van de gynaecoloog. De kraambedcontroles kunnen dan wel door ons worden verricht. In de loop van de zwangerschap kun je je hiervoor bij ons aanmelden. Dit kan dagelijks op nummer: 010- 59 22 816.

Wanneer je bent bevallen kun je bellen op ons spoednummer: 06-222 455 41. Wij kunnen dan met je afspreken wanneer we bij je langs komen. In enkele gevallen is het, na overleg met de gynaecoloog, ook mogelijk om een gedeelte van de zwangerschapscontroles bij ons te volgen.