LIV Verloskundigen

Prenataal onderzoek

Termijnecho

Tussen 10 en 12 weken zwangerschap stellen wij middels een termijnecho de uitgerekende datum vast. Tevens zullen wij kijken of er sprake is van een eenling- of meerlingzwangerschap en kijken wij voor zover mogelijk of de foetus er structureel normaal uit ziet.

Groeiecho

Op indicatie zullen wij groeiecho's maken om de groei van uw kind beter in de gaten te houden. Het kan zijn dat deze indicatie aan het begin van de zwangerschap al aanwezig is, het kan ook zo zijn dat wij later in de zwangerschap besluiten dat er een indicatie is om deze groeiecho's te maken.

Prenatale screening

Het is mogelijk om het ongeboren kind te laten onderzoeken op een aantal afwijkingen. Dit onderzoek heet prenatale screening. Er zijn 2 soorten onderzoeken: screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20-weken echo. U beslist zelf of u deze wilt. Tijdens de eerste afspraak op de praktijk zal gevraagd worden of er meer informatie gewenst is over deze onderzoeken. Het is ook mogelijk om meer informatie hierover te vinden op: https://www.pns.nl/prenatale-screeningen